Na rowerze

Śląsk Cieszyński obfituje w różnorodne, pod względem trudności oraz tematyki, trasy rowerowe, szczegółowo opisane na stronie www.infotur.olza.pl. Trasy przygotowane są profesjonalnie, ukazując najciekawsze miejsca regionu. Z niektórymi z nich warto zapoznać się już teraz.

 

Wiślana trasa rowerowa

 

 

(Wisła - Ustroń - Skoczów - Ochaby Wielkie - Drogomyśl)

 

 

Produkt turystyczny „Wiślana Trasa Rowerowa” nawiązuje do istniejącej i oznakowanej trasy rowerowej o tej samej nazwie. Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc Wisły, Ustronia, Skoczowa, Ochab Wielkich i Drogomyśla, położonych nad najdłuższą polską rzeką lub w jej bezpośredniej bliskości. Produkt łączący w sobie wiele walorów rekreacyjnych i krajoznawczych, ma charakter dwudniowej wycieczki rowerowej o małej skali trudności.

 

 

 

 

Program:

 

 

Wisła: Jezioro Czerniańskie, Zameczek Prezydenta RP na Zadnim Groniu z I poł. XXw., kaplica z początku XXw., kościół ewangelicko – augsburski Apostołów Piotra i Pawła z I poł. XIXw., Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego, kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z II poł. XIXw., Pałacyk Myśliwski Habsburgów z końca XIXw.

 

 

Ustroń: Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego (Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa), kościół rzymskokatolicki św. Klemensa z II poł. XVIIIw., Muzeum Regionalne „Stara Zagroda”, kościół ewangelicko – augsburski Apostoła Jakuba Starszego z I poł. XIXw. wraz z plebanią, kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XVIIw.

 

 

Skoczów: Rynek z ratuszem z przełomu XVII i XIXw., fontanna z figurą Jonasza zwanego Trytonem z II poł. XVIIIw., kamieniczki z II poł. XVIIIw. i początku XIXw., Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra, kościół rzymskokatolicki Znalezienia Krzyża Świętego (tzw. Szpitalny) z II poł. XVw., kościół rzymskokatolicki św. Piotra i Pawła z II poł. XVIIIw., Muzeum im. Gustawa Morcinka.

 

 

Ochaby Wielkie: stadnina koni

 

 

Drogomyśl: kościół ewangelicko – augsburski z II poł. XVIIIw., dwór Kaliszów z XVIIIw., stawy hodowlane

 

 

Szlak myślistwa

 

 

(Pruchna - Drogomyśl - Zabłocie - Frelichów - Rykalec - Zarzecze - Żabiniec - Zamachy)

 

 

Produkt turystyczny „Szlak Myślistwa” nawiązuje do koncepcji szlaku o tej samej nazwie, obejmującego swoim przebiegiem obszar Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko oraz Ziemi Pszczyńskiej. Uwzględnia on poznawanie rowerem miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które znajdują się na terenie gmin: Strumień i Chybie, w regionie tzw. Żabiego Kraju. Produkt ma charakter jednodniowej wycieczki rowerowej o bardzo łatwej skali trudności.

 

 

Program:

 

Pruchna: kościół ewangelicko – augsburski Zmartwychwstania Pańskiego z końca XIXw., stara gorzelnia, kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XIXw., zameczek Komory Cieszyńskiej z II poł. XIXw., staw Weserunki.

 

 

Drogomyśl: kościół ewangelicko – augsburski z II poł. XVIIIw., dwór Kaliszów z XVIIIw., stawy hodowlane (19), obszar wodny nad Wisłą

 

 

Zabłocie: kompleks Łąki Myszkowskie – żerowiska ptactwa polnego (20) i zwierzyny płowej (21), kapliczki i figury przydrożne, środowisko nadwodne – skupiska chronionej flory i siedliska ptactwa.

 

 

Frelichów: krzyż kamienny z II poł. XIXw., kapliczka z I poł. XXw.

 

 

Rykalec: brzeg Jeziora Goczałkowickiego (22, 23)

 

 

Zarzecze: kompleksy leśne, kapliczka

 

 

Żabiniec: Stawy Żabinieckie: Gord, Kasprzyczak, Łąkowy – ostoja i lęgowiska ptactwa wodnego (24), aleja dębowa z licznymi okazami starych drzew, uroczysko „Bajerki”, kompleks leśny wokół Drogi Wietrznej

 

 

Zamachy: strzelnica myśliwska ze stanicą łowiecką, rezerwat torfowiskowy „Rotuz” (25, 26)

 

 

Szlak zamków nad Piotrówką

 

 

(Kończyce Wielkie- Kończyce Małe- Zebrzydowice- Marklowice Górne- Dolní Marklovice- Prstná-Petrovice u Karviné-Skrbeňsko-Gołkowice)

 

 

Produkt turystyczny „Szlak Zamków nad Piotrówką” nawiązuje do istniejącej i oznakowanej częściowo pieszo – rowerowej, polsko – czeskiej ścieżki dziedzictwa kulturowego o tej samej nazwie. Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc na terenie gmin: Hażlach, Zerzydowice, Petrovice u Karviné oraz Godów, łącząc w sobie wiele walorów rekreacyjnych i krajoznawczych miejscowości, znajdujących się w znacznej części w dolinie rzeki Piotrówki. Produkt ma charakter jednodniowej transgranicznej wycieczki rowerowej o bardzo łatwej skali trudności.

 

 

Program:

 

 

Kończyce Wielkie: kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła z II poł. XVIIIw. (9), pałac z przełomu XVII i XVIIIw. z parkiem w stylu angielskim (10), kaplica Opatrzności Bożej z II poł. XVIIIw., stare dęby (750 i 450 lat)

 

 

Kończyce Małe: przełom Piotrówki, zamek z końca XIVw. (11), Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej, krzyż – nagrobek księdza Świeżego, kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIIIw.

 

 

Zebrzydowice: zamek z XVIw. (12) , kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIIIw.

 

 

Marklowice Górne: figura św. Jana Nepomucena z XVIIw., kapliczka

 

 

Dolní Marklovice: kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienia Pańskiego z XVIIIw.

 

 

Prstná: zameczek myśliwski z II poł. XVIIIw.

 

 

Petrovice u Karviné: hotel Dakol z II poł XIXw., kościół rzymskokatolicki św. Marcina z II poł. XVIIIw., kamienny krzyż Kalwarii z II poł. XIXw.

 

 

Skrbeňsko: krzyż kamienny kapliczkowy z II poł. XIXw.

 

 

Gołkowice: kościół ewangelicko – augsburski z I poł. XXw., kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XIXw.

 

 

Euroregionalna pętla rowerowa C24 - kolor czerwony

 

 

Trasa rowerowa prowadzi przez najciekawsze i najbardziej urokliwe miejsca Euroregionu. Rowerzysta porusza się także szlakiem Greenways – częścią zarówno nizinną, prowadzącą z Cieszyna przez Nierodzim i Skoczów, jak i górską, trudniejszą, biegnącą z Czeskiego Cieszyna przez Jabłonków (Jablunkov), Trójwieś Beskidzką, Wisłę i Ustroń. Lasy i bogactwo fauny i flory tworzą niezapomniany klimat. Przejeżdża się przez serce Śląska Cieszyńskiego – Cieszyn – niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, ale po drodze warto zobaczyć historyczną starówkę Skoczowa, renesansowy zameczek w Dzięgielowie czyoraz bardzo ciekawy pałacyk prezydenta RP w Wiśle – klasyczny przykład funkcjonalizmu końca lat 20. Przez całą trasę napotkać można wiele cennych drewnianych kościółków, jak chociażby ten w Istebnej, Nierodzimiu czy Marklovicach, oraz wkomponowane w tło gór, pagórków i pól przydrożne kapliczki.

 

 

Szlak: Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways. Pętla górska. - kolor niebieski

 

 

Trasa wiedzie górską pętlą Szlaku dziedzictwa Kraków – Morawy

 

 

- Wiedeń Greenways. Biegnie z Czeskiego Cieszyna przez Jabłonków (Jablunkov), Trójwieś Beskidzką, Wisłę i Ustroń do Nierodzimia. Gó rska część odnosi się do Beskidu Śląskiego, który wznosi się nad Pogórzem i tworzy po polskiej stronie dwa rozciągnięte południkowo i rozdzielone doliną Wisły grzbiety górskie – Czantorii i Baraniej Góry. Po stronie czeskiej znajduje się znacznie rozleglejszy i wyższy Beskid Śląsko-Morawski, z górującą nad okolicą Łysą Górą (1323 m n.p.m.).Na trasie mijamy urokliwe drewniane kościółki na Praąivie, w Gutach oraz Nýdku, przejeżdżamy przez Wisłę – największy ośrodek wypoczynkowo-spotrowy, kojarzony w całym kraju z Adamem Małyszem, a w jednej z dzielnic Ustronia wstąpimy do Leśnego Parku Niespodzianek, który zajmuje część południowego stoku Równicy. Zwiedzając ten osobliwy, można zobaczyć dzikie zwierzęta leśne, takie jak jelenie, muflony i daniele, oraz podziwiać ptaki drapieżne.

 

 

Szlak pieszy. Trasa krótsza 5KM - kolor nibieski

 

 

Zwiedzanie rozpoczniemy od budynku dworca kolejowego Czeskich Kolei – ČD.

 

 

Stojąc tyłem do dworca, z prawej strony mamy budynek Czeskiej Poczty a na wprost hotel Piast.

 

 

Przechodząc przez ulicę Nádražní, udając się wzdłuż bocznej fasady Piasta, znajdziemy się na ulicy Střelniční. Z prawej strony mijamy Gazownię Cieszyńską, jedyne urządzenie przemysłowe, które po podziale miasta znalazło się w całości w Czeskim Cieszynie.

 

 

Prawie na wprost gazowni, po lewej stronie ulicy Střelniční, widzimy budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie (arch. E. Davida, 1925 r., 1957 r.). Na bocznej fasadzie szkoły znajduje się sgraffito wybitnego artysty rzeźbiarza F. Świdra (1957 r., pow. 37 m2).

 

 

Kawałek dalej, za gazownią skręcimy w ulicę Dukelską i po przejściu około 100 m znajdziemy się przed budynkiem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego „Na Niwach”.

 

 

Idąc dalej ulicą Dukelską dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Potoční, skręcimy w lewo i bardzo szybko znajdziemy się na nábřeží Míru i zobaczymy Park Adama Sikory.

 

 

Po spacerze przez park idziemy wzdłuż nábřeží Míru; mijamy po lewej stronie stadion piłkarski i korty tenisowe klubu sportowego TJ Slavoj i dochodzimy do Mostu Wolności. Odcinek bulwaru od Mostu Wolności do Mostu Przyjaźni został założony jeszcze wcześniej, a mianowicie przed 1900 rokiem.

 

 

Przejdziemy ulicę Střelniční i udamy się kawałek wzdłuż bulwaru, by wkrótce skręcić w lewo w ulicę Dvořáka. Po przejściu kilkudziesięciu metrów skręcimy w prawo w ulicę Smetany. Znajduje się tutaj targ miejski, a przed nim niewielki park.

 

 

Ulicą Smetany dojdziemy do ulicy Moskiewskiej i na rynek ČSA (Armii Czechosłowackiej) z zasługującym na uwagę ratuszem [zd.5], wybudowanym w 1928 r.

 

 

Z rynku pójdziemy ulicą Moskiewską do polskiego przedszkola.

 

 

Od przedszkola pójdziemy ulicą Božka i z lewej strony miniemy dawną synagogę żydowską [zd.6] wybudowaną w 1928 r. według projektu znanego nam już arch. E. Davida, przez firmę Józefa Noska i Adolfa Richtera.

 

 

Ulicę Božka pod kątem prostym przecina ulica Štefánika. Przejdziemy kawałek tą ulicą w kierunku nábřeží Míru koło Drukarni Cieszyńskiej. Przejdziemy na drugą stronę ulicy Hlavní. Trudno nie zauważyć Mostu Przyjaźni (most Družby), przejścia granicznego z Polski do Republiki Czeskiej.  Obecny żelbetonowy Most Przyjaźni został zbudowany w 1953 roku i łączy ulicę Zamkową w Cieszynie z ulicą Hlavní w Czeskim Cieszynie.

 

 

Po schodkach udamy się do Sadów Masaryka (Aleje Masaryka) i koło sauny przejdziemy do obecnego urzędu skarbowego.

 

 

Część bulwaru nad Olzą w tej części miasta niesie nazwę nábřeží Svobody i prowadzi aż do mostu kolejowego do Polski.

 

 

Przed mostem kolejowym skręcimy z bulwaru w lewo w ulicę Protifaąistovských bojovníků, którą dojdziemy do Sadów Masaryka.

 

 

W lewo od drogi prowadzącej do wiaduktu kolejowego znajduje się pomnik poległym w czasie I wojny światowej.

 

 

Spacerując Alejami nie sposób przeoczyć rzymsko-katolickiego kościóła parafialnego p.w. Serca Jezusowego.

 

 

Ścieżką pomiędzy drzewami dojdziemy do budynków szkolnych, na wprost których stoi mała ceglana kapliczka św. Teresy, a nieopodal rzeźba św. Jana Nepomucena.

 

 

Udamy się ulicą Vrchlickiego koło hali sportowej i dojdziemy do ulicy Hlavní. Skręcimy w prawo i kawałeczek dalej, po lewej stronie zobaczymy budynek Muzeum Těąínska (Muzeum Ziemi Cieszyńskiej.

 

 

Dochodząc do końca ulicy Hlavní na jej prawym rogu zobaczymy budynek obecnego Czechosłowackiego Banku Handlowego (ČSOB, [zd.12]), który powstał w 1929 r. jako siedziba filii Centralnego Banku Niemieckich Kas Oszczędnościowych.

 

 

Ulicą Nádražní udamy się w lewo, koło sklepów i hotelu Central (dawny Slezský dům – Dom Śląski, za nim znajduje się kino Central) aż do hotelu Piast i dworca Czeskich Kolei (ČD), początku trasy spacerowej.

 

 

Wypożyczalnie rowerów:

Cieszyn

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek" - wypożyczalnia rowerów Cieszyn ul.Głęboka 56 tel.(0-33) 8-515-298

Istebna - Kubalonka

 • Wypożyczalnia rowerów - Andrzej Czyż

Ustroń

 • Wypożyczalnia rowerów i servis, Ustroń ul.Daszyńskiego 8 tel.(0-33) 8543068

Wisła Czarne

 • Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i rowerów "Sport - Rent" - (sklep, serwis), Wisła Czarne ul.Czarne 1 tel.(0-33) 8552507

Jabłonków

 • Do dyspozycji jest 15 górskich i trekkingowych rowerów, Mosty u Jablunkova 262 , tel.: +420 558 367 714, 776 585 756

Korty tenisowe

Brenna

 • Pensjonat „Regor”, Brenna, ul. Jawornik 4, tel. 33 853 62 5tel. 33 85 20 451, fax: 33 852 29 30
 • Schronisko Młodzieżowe

Cieszyn

 • Ognisko TKKF „Ogniwo”, Cieszyn, Al. Łyska 25, tel. 0 512 120 989
 • Towarzystwo Sportowe „Lakma” , Cieszyn, Al. Piastowska 12 tel. 0 603 44 80 77

Ochaby

 • Kort Tenisowy OW „Marcel” , Ochaby, tel. 33 853 38 48

Soczów

 • Kort Tenisowy – Roman Kaleta , Skoczów, ul. Katowicka , tel. 33 853 34 66, Korty tenisowe „Delfi n” , Skoczów, ul. Górecka 2a , tel. 33 853 18 20

Wialmowice

 • Kort Tenisowy – Ryszard Drózd Wilamowice, tel. 033 853 00 61

Ustroń

 • Hala Tenisowa, Ustroń, ul. Grażyńskiego, tel. 33 854 56 46, Korty Tenisowe Hotel Dalia, Ustroń, ul. Turystyczna 10, tel. 33 854 35 13
 • Korty Ustrońskiego Towarzystwa Tenisowego, Ustroń, Al. Legionów 10 , tel. 33 854 24 88
 • Korty w Centrum Wypoczynkowo-Wczasowym „Chemik” Ustroń, ul. Turystyczna 10, tel. 33 854 35 13

Wisła

 • Ośrodek Sportowy SZS „Start” , Wisła, ul. Olimpijska 1 , „Kort” S.C., Wisła Nowa Osada, ul.Wyzwolenia 67

Boconowice

 • Korty tenisowe Bocanovice, Bocanovice - "U Hřistě"

Bohumin

 • Tenisové kurty, Park Petra Bezruče, 735 81 Bohumín
 • Tenisové kurty, Bohumín 735 81 Bohumín - Starý Bohumín

Bystrzyce Bystřice

 • Hala tenisowa Bystřice, areał ZŠ Bystřice 848, 739 95 Bystřice

Jabłonków

 • Korty tenisowe Bělá, Jablunkov - Bělá, 739 91 Jablunkov
 • Korty tenisowe przy pensjonacie Na Kamyncu, Městská Lomná 454, 739 91 Jablunkov

Piosek (Písek)

 • Korty tenisowe Polanka, Písek 17, 739 84 Písek

Wędrynia (Vendryně)

Korty tenisowe Ośrodek Sportowy  Vitality Slezsko, s.r.o. , Vendryně 1017