Via Architecturae - Kalejdoskop architektury

Szlak Via Architecturae - Kalejdoskop architektury zawiera obiekty związane z rodami, które tworzyły historię naszego regionu – Piastami, Habsburgami, ale nie tylko. W jego skład wchodzą również obiekty wyróżniające się architekturą czy historią z nimi związaną. Wśród ponad sześćdziesięciu obiektów znajdziemy kościoły, pałace, dworki i zamki.

Szlak Via Architecturae jest jednym z serii czterech nowych szlaków turystycznych po historycznym obszarze Śląska Cieszyńskiego. Pozostałe  to Via Familiaris - Kalejdoskop emocji, Via Oecumenica - Kalejdoskop religii i Via Prospecta - Kalejdoskop krajobrazów.

Mapa w formacie .jpg - strona 1

Mapa w formacie .jpg - strona 2

Mapa Via Architecturae

Mapa w formacie .pdf - po kliknięciu w okładkę.