Via Oecumenica - Kalejdoskop religii

Na szlaku Via Oecumenica - Kalejdoskop religii znajduje się sto obiektów i miejsc związanych z wielowyznaniowym charakterem Śląska Cieszyńskiego. Na jego trasie znajdziemy  ważne miejsca dla wyznawców katolicyzmu, protestanzymu, judiazmu i prawosławia. Są to zarówno świątynie, obiekty sakralne, muzea, miejsca, gdzie w przeszłości znajdowały się synagogi czy też tzw. "leśne kościoły" (w których odbywały się tajne nabożeństwa w okresie kontrferormacji). Szlak jest skierowany do aktywnych turystów chcących poznać wielokulturowność i wielowyznaniowość naszego regionu.

Szlak Via Oecumenica jest jednym z czterech nowych szlaków turystycznych po historycznym obszarze Śląska Cieszyńskiego. Pozostałe  to Via Familiaris - Kalejdoskop emocji, Via Prospecta - Kalejdoskop krajobrazów i Via Architecturae - Kalejdoskop architektury.

Mapa Via Oecumenica

Szczegóły po kliknięciu na mapę