Via Prospecta - Kalejdoskop krajobrazów

Szlak Via Prospecta - Kalejdoskop krajobrazów opisuje ponad trzydzieści najważniejszych (zarówno w związku z położeniem jak i architekturą i historią) schronisk turystycznych znajdujących się na terenie Śląska Cieszyńskiego. Na mapie znajdują się również informacje o szlakach turystycznych przebiegających w pobliżu opisanych schronisk. Szlak jest skierowany do aktywnych turystów lubujących się w górskich wędrówkach.

Szlak Via Prospecta jest jednym z serii czterech nowych szlaków turystycznych po historycznym obszarze Śląska Cieszyńskiego. Pozostałe  to Via Familiaris - Kalejdoskop emocji, Via Oecumenica - Kalejdoskop religii i Via Architecturae - Kalejdoskop architektury.

Mapa Via Prospecta

Szczegóły po kliknięciu na mapę